TOVERACADEMIE

In 2005 was tijdens de kinderboekenweek het thema ‘Toveracademie’. De legitieme vraag is of je als christen zo’n thema kunt aanvaarden.

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

De stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) heeft half mei alle basisscholen in Nederland voorzien van een folder waarin het thema voor de kinderboekenweek 2005 wordt omschreven. Die kinderboekenweek (van 5-15 oktober) staat in het teken van “De toveracademie – Boeken vol magie”. Het is een thema om mee te spelen, zo stelt de stichting cpnb. “Kinderboekenweek 2005 draait dus om het onmogelijke mogelijk maken.”

Dat het onderwerp ‘TOVERACADEMIE’ voor de basisscholen zou zijn, was al een tijdje bekend. In meerdere persberichten sinds november 2004 heeft de stichting CPNB het publiek op de hoogte gesteld van haar keuze. Die keuze blijkt niet onomstreden. In februari verschenen twee open brieven, gericht aan ouders en scholen. In beide brieven wordt gewezen op het grensoverschrijdende karakter van een thema als magie. Bijbel & Onderwijs heeft de brieven verspreid onder ruim 5000 leden en belangstellenden. Direct brak er een stevige discussie los binnen veel scholen, kerken en onder ouders, met de vraag of dit thema wel verantwoord is. Inmiddels blijken steeds meer scholen te besluiten niet met het – door de stichting CPNB voorgedragen – thema mee te doen. Velen kiezen voor het alternatieve thema – ‘Wonderlijk’ – dat wordt aangeboden door de werkgroep Christelijke kinderboeken.

Inmiddels ziet de stichting cpnb de kritiek op het thema groeien en heeft de Vereniging Bijbel & Onderwijs onder druk gezet om met negatieve en onware publiciteit te stoppen.

In een persbericht (12 mei 2005) ontkent het CPNB  kinderen ‘duivelse praktijken’ te willen bijbrengen. 

In de recent verschenen folder bedankt de stichting CPNB Harry Potter. Het fenomenale succes van de serie rond de tovenaarsleerling, bewijst volgens hen, dat boeken vol magie boeiend zijn voor kinderen en volwassenen. Tijdens de kinderboekenweek bieden zij aktiviteiten aan die variëren van knutselen tot een project “waarin de school 2 weken lang in een Toveracademie wordt veranderd.” Verder wordt onder meer een quiz gepresenteerd waardoor de kinderen “spelenderwijs vertrouwd raken met betoverende kinderboeken.”

Uit de discussies van de afgelopen periode blijkt, dat de meningen zeer verdeeld zijn in Nederland. Velen vinden het belachelijk om je druk te maken over magie en tovenarij. Het is immers – zo stellen zij – allemaal maar een spelletje. Bovendien geloven steeds minder christenen nog in het bestaan van de duivel. Maar daarnaast is er ook een groeiende groep ouders en scholen die grote bedenkingen hebben bij het ‘speelse’ karakter van de magie. Mede door de boeken over Harry Potter is hekserij een modeartikel geworden. De groei van de wicca-aanhang spreekt wat dat betreft ook boekdelen. Maar tovenarij blijkt in de praktijk helemaal geen spelletje. Tovenarij is een duivelse praktijk, zo blijkt in werkelijkheid en zo wordt geschreven in de bijbel (Handelingen 8:9-13, Jesaja 8:18-22). 

In moderne muziek, computerspelletjes, stripboeken en leesboeken wordt gewelddadig en occult gedachtegoed (spelenderwijs) met de paplepel ingegeven. Vooral aan kinderen, die heel open zijn en nog geen goed onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid, wordt een angstaanjagend wereldbeeld gepresenteerd, een wereld waarin strijd gevoerd dient te worden met geesten en monsters. Hiertegen is slechts verweer mogelijk door het oproepen van onzichtbare hulpkrachten, die vriendjes worden genoemd. Deze vorm van visualisatie en het leren toepassen van paranormale krachten, toverspreuken en vervloekingen – die soms nog echt blijken te werken – vormen de basis voor de strijd. Over onschuldige spelletjes, muziek en boeken gesproken. Het begint schijnbaar aardig en speels, maar leidt uiteindelijk tot ellende en dood. Harry Potter draagt een anti-bijbelse wereldbeschouwing over en leert kinderen onder meer lastige opvoeders (leraren, ouders) te vervloeken… 

Helaas blijkt, dat er heel gemakkelijk grenzen overschreden worden. Velen hebben geen flauw besef van wat zich afspeelt onder kinderen en jongeren, noch wat de immense gevaren zijn van ‘spelen met de onzichtbare wereld’. Kinderen kunnen van jongs af aan wennen aan geweld en agressie. Ze komen daarnaast via tv-programma’s, computerspelletjes en internet in aanraking met zaken als erotiek, sciencefiction en demonie. In het tv-programma ‘Bij ons thuis’, van Teleac, werd op 7 maart 2005 uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van erotische clips op kinderen en tieners. Kijken leidt vaak tot doen, was de conclusie. Dat laatste wordt ook bevestigd in enkele onderzoeken naar de relatie tv-geweld en de werkelijkheid. “Kinderen die van jongs af aan worden geconfronteerd met agressie en geweld op televisie, raken al vroeg in hun leven afgestompt en gaan als pubers en jongvolwassenen op zoek naar sterkere prikkels om te kunnen griezelen en gruwelen. De industrie bedient hen op hun wenken met, om maar iets te noemen, de steeds engere en gewelddadigere Halloweenfilms.” (Elsevier 10, 12 maart 2005)

Ach, zeggen mensen die graag relativeren, ze weten heus wel het verschil tussen de virtuele en echte wereld. Maar reclamemakers en trendwatchers weten wel beter. Kinderen én volwassenen zijn zeer gevoelig voor impliciete en expliciete televisieboodschappen, of die nu waar zijn of niet.”(Elsevier 10, 12 maart 2005) Die gevoeligheid is er zeker ook ten aanzien van allerlei magische thema’s. Vooral in een tijd waarin het christelijke geloof wordt uitgehold en de kerk lijkt te hebben afgedaan, zoeken velen toch naar mystiek en religie. Grenzeloos gaan velen op zoek naar wat verborgen is. Het onmogelijke moet waargemaakt worden. Het occulte is al jaren in, maar leidt ook al jaren tot grote problemen.

 Daarom is het motto ‘toveracademie’ echt grensoverschrijdend en levensgevaarlijk.

  • Daarom beweegt de stichting CPNB zich wel degelijk op verkeerd terrein.
  • Daarom moeten ouders en opvoeders hun verantwoordelijkheid nemen.
  • Daarom mogen christenen niet meedoen met het thema “Toveracademie”.