“Vaders, waar zijn ze?”

Een keurig ingebonden boekje met 22 korte hoofdstukken (98 bladzijden). De schrijver, Klaus Güntzschel, is zelf vader van 6 kinderen en een deel van de opvoeding vond plaats onder het communistische en atheïstische regime in Oost- Duitsland. Heeft hij ons dan wat te vertellen ? Ik denk het wel. Een op de Bijbel gefundeerde opvoeding in een soms moeilijke omgeving waarin hij en zijn vrouw radicale keuzes moesten maken die ongebruikelijk waren in hun omgeving. Aan de hand van het Bijbelboek Spreuken, de eerste negen hoofdstukken, neemt hij de lezer mee op een wandeling langs thema’s als luisteren, gehoorzamen, vermanen, de vreemde vrouw, je eigen vrouw, wijsheid, de vreze des Heren en het bewaren van het hart. Hij trekt daarbij lijnen zoals Salomo zijn eigen zoon aansprak. Aan de ene kant een ongelukkige parallel, omdat Salomo niet zo’n goede opvoeder, voorbeeld en vader lijkt te zijn geweest. Aan de andere kant als we in Salomo een beeld mogen zien van de Wijsheid, dus van God zelf, dan spreekt de parallel wel tot ons. Ik moest als lezer een beetje op gang komen, maar naarmate ik verder in het boek las, werd de spiegel steeds helderder. De korte hoofdstukken stellen je in staat om de boodschap en de veelvuldig gebruikte Bijbelteksten (uit de HSV) tot je door te laten dringen.

Het ontbreekt ook niet aan praktische reflectie en soms handvatten om mee aan de slag te gaan. In het twaalfde hoofdstuk neemt de schrijver ons mee naar Psalm 119. Dit is verreweg het langste hoofdstuk waarin hij een mooie balans weet te vinden tussen praktische instructies die voortkomen uit een liefde voor Gods Woord. Zeker in onze
postmoderne tijd waar de Bijbel steeds minder de basis is van opvoeding en het vaderschap is deze liefde voor het woord, of moet ik schrijven het Woord essentieel. Na dit hoofdstuk gaat hij verder over de vermaning en het
beschermen van je hart. Vervolgens komt dan opnieuw de “vreemde vrouw” om de hoek kijken. Verleiding, pornografie, losbandigheid en overspel worden dan vanuit de Bijbel geadresseerd. Wat is het belangrijk om deze verzen in je eigen leven uit te leven en je kinderen in te prenten.

Van mij had het hoofdstuk over “Verblijd je over de vrouw van je jeugd” wat langer mogen zijn. Tegen het einde van het boek onderstreept hij het belang om de Heere te vrezen. Dit op basis van een voorhangsel dat gescheurd is en onze toetreding tot God. Als wij als vader God onder ogen (durven) komen, dan zullen we zeker ernst maken met onze rol en dan zullen we pas kunnen rusten als onze eigen kinderen ook leven in relatie met hun hemelse Vader.

‘Vaders’ – een ras dat met uitsterven bedreigd wordt? Maakt onze samenleving na het huwelijk ook het gezin kapot? Zijn niet talloze kinderen  ‘vaderziel alleen’? De Bijbel toont ons precies waar het probleem van nú zit. God wil, dat de harten van de vaders en die van de kinderen weer bij elkaar komen! De auteur is enthousiast over het vader mogen zijn. Met hart en ziel schreef hij dit pleidooi voor het vaderschap. Auteur: K. Güntzschel, 98 pagina, uitg. Daniël, € 6,50. Zie de webshop van Bijbel & Onderwijs.

Ing. S. van der Meer