Johannes Calvijn werd in 1509 geboren in Noyon, het Noorden van Frankrijk. In 1536 publiceerde hij voor het eerst zijn grote werk ‘Institutie van de Christelijke Religie.’

Calvijn (dl 4)

Johannes Calvijn werd in 1509 geboren in Noyon, het Noorden van Frankrijk.
In 1536 publiceerde hij voor het eerst zijn grote werk ‘Institutie van de Christelijke Religie.’Hij was hiertoe gekomen omdat de christenen die niet meer bogen voor de macht van Rome, ervan werden beschuldigd het gezag te ondermijnen. Dit werd door Calvijn op kundige wijze weerlegd, want christenen zijn juist gezagsgetrouw en loyale staatsburgers, behalve wanneer de overheid hen dwingt om dingen te doen die tegen hun geweten ingaan. In de loop van de jaren groeide deze Institutie uit tot een systematisch theologische verhandeling van het christelijk geloof.

De Reformatie kent geen enkel werk van zo’n formaat en mede hierdoor is Calvijn tot de meest bekende personen van de Reformatie gaan behoren.