Canoniek delen 1,2

In de Bijbel is God aan het Woord. Daardoor heeft de Bijbel gezag en wordt hij `Gods Woord’ genoemd.

Canoniek (dln 1, 2)

In de Bijbel is God aan het Woord. Daardoor heeft de Bijbel gezag en wordt hij `Gods Woord’ genoemd. Dat komt doordat de Heilige Geest de bijbelschrijvers heeft geleid en geïnspireerd bij alles wat zij schreven. Dit geldt voor alle bijbelboeken en daarom heten zij de canonieke boeken, of kortweg: de canon. Canon wil zeggen: meetriet of richtsnoer. Canoniek betekent dus: volgens de canon, gezaghebbend en betrouwbaar.

Aan het einde van de eerste eeuw waren er veel geschriften in omloop. Ook evangeliën waarin gefantaseerde verhalen over Jezus stonden, zoals het Evangelie van Thomas. Er waren ook brieven die zogenaamd door apostelen waren geschreven.
Hoe wisten de christenen nu welke boeken canoniek (dus echt) waren en welke niet? Door de geschriften over Jezus en de apostelen te beoordelen naar de volgende maatstaven of ‘canon’:
– Wat erin stond, moest kloppen met de andere bijbelboeken.
– Zij bevestigden de boeken van het Oude Testament.

Daarom accepteerde men alleen boeken met `apostolisch gezag’, d.w.z:
– die waren geschreven door de apostelen of hun medewerkers.
– die werden gelezen in christelijke gemeentes die door de apostelen gesticht waren en waarover je kunt lezen in het boek Handelingen.

Zo stelden zij de canon samen, dat is de Bijbel zoals wij die nu nog steeds hebben.