Christelijke feesten deel 4

De cyclus van deze feesten wordt ook wel het kerkelijk jaar genoemd. Dat begint één maand eerder dan het kalenderjaar, namelijk met Advent:

Christelijke feesten (dl 4)

De cyclus van deze feesten wordt ook wel het kerkelijk jaar genoemd. Dat begint één maand eerder dan het kalenderjaar, namelijk met Advent:

december

maart/april

mei

mei/juni

Advent

Kerstmis

Goede Vrijdag

Pasen

Hemelvaart

Pinksteren

Aankondiging van . . .

. . . Jezus’ geboorte

Jezus’ kruisdood

Jezus’ opstanding

Jezus’ terugkeer naar de hemel

De Heilige Geest uitgestort