Doop van Jezus deel 2

Op een dag kwam ook Jezus naar Johannes toe om zich te laten dopen in de Jordaan. Johannes begreep dat niet, want Jezus had toch geen zonden die moesten worden afgewassen? Maar Jezus wilde vrijwillig de zonden van de mensen op zich nemen en in hun plaats voor God gaan staan.

Doop van Jezus (dl 2)

Op een dag kwam ook Jezus naar Johannes toe om zich te laten dopen in de Jordaan. Johannes begreep dat niet, want Jezus had toch geen zonden die moesten worden afgewassen? Maar Jezus wilde vrijwillig de zonden van de mensen op zich nemen en in hun plaats voor God gaan staan.

Toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en zag Johannes hoe de Heilige Geest op Jezus neerdaalde als een duif. Ook was er een luide stem die zei: “Dit is Mijn Zoon, die Ik liefheb, in wie Ik een welbehagen heb.”
Toen Jezus later weer tussen de mensen stond, zei hij tegen enkele leerlingen wijzend op Jezus: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”