De duivel is niet zomaar een verzinsel, een stukje folklore waarom we nu kunnen lachen. Hij was een hooggeplaatste engel die zichzelf boven God wilde verheffen, maar die daardoor juist diep gevallen is.

Duivel (dl 2)

De duivel is niet zomaar een verzinsel, een stukje folklore waarom we nu kunnen lachen. Hij was een hooggeplaatste engel die zichzelf boven God wilde verheffen, maar die daardoor juist diep gevallen is. Hij heeft nog steeds veel macht en maakt het de mensheid moeilijk zoveel hij kan. Zijn Griekse naam is `diabolos’, dat betekent: hij die alles door elkaar gooit. Wanneer God iets heeft gezegd, dan zegt de duivel het net even anders. Hij draait Gods wetten zo om dat de mensen denken dat zij alles zelf kunnen. Hij maakt dat de mensen negatief denken over God of dat God en de duivel helemaal niet bestaan.

De duivel wordt ook wel de verzoeker of verleider genoemd. Daarom noemde Jezus hem `de vader van de leugen. Hij is zelf geen schepper, maar laat de mensen geloven dat zij ook `goden’ kunnen worden en hun eigen werelden kunnen scheppen, als zij hem maar volgen.