Hatikwah deel 3

Het volkslied van Israël is het Hatikwah, `De Hoop’. Het spreekt van de hoop die alle eeuwen door geweest is in het Joodse volk om verenigd te worden in Erets Israël, het land Israël. Sinds de Babylonische ballingschap is dit verlangen nooit meer verdwenen.

Hatikwah (dl 3)

Het volkslied van Israël is het Hatikwah, `De Hoop’. Het spreekt van de hoop die alle eeuwen door geweest is in het Joodse volk om verenigd te worden in Erets Israël, het land Israël. Sinds de Babylonische ballingschap is dit verlangen nooit meer verdwenen.

“Zolang in het binnenste van ons hart
een Joodse ziel klopt,
voorwaarts naar ’t Oosten gericht
het oog naar Sion uitziet,
Zolang is onze hoop nog niet verloren,
de oeroude hoop:
om naar ’t land onzer vaderen terug te keren,
naar de stad waar David eens woonde.”