Hooglied van Salomo deel 3

De TeNaCH noemt het Hooglied `Lied der liederen’. Wij zouden zeggen: Het Hoogste Lied. Dat wordt zo genoemd omdat het de liefde bezingt:

Hooglied van Salomo (dl 3)

De TeNaCH noemt het Hooglied `Lied der liederen’. Wij zouden zeggen: Het Hoogste Lied. Dat wordt zo genoemd omdat het de liefde bezingt: het is een lofzang op de liefde.
Aangezien God de liefde heeft geschapen, is het logisch dat die in de Bijbel aan de orde komt. De liefde is een groot geschenk van God aan de mensen, maar daar wordt vaak heel dwaas mee omgespronen. Het Hooglied is een loflied op huwelijksliefde. Dat staat in de Bijbel hoog in het vaandel.

Het Hooglied gaat over Salomo’s eerste liefde, een meisje dat in haar jeugd in het veld werkt. Hij maakt haar het hof als herdersjongen en als koning wil hij haar brengen naar zijn paleis om zijn koningin te zijn.