jodengenoten deel 4

Dat waren mensen uit de heidenen die overgingen tot de joodse godsdienst. Er waren twee soorten jodengenoten.

Jodengenoten (dl 4)

Dat waren mensen uit de heidenen die overgingen tot de joodse godsdienst. Er waren twee soorten jodengenoten. De proselieten der gerechtigheid namen alle joodse gebruiken in acht: besnijdenis, sabbatviering en de andere joodse feesten. Maar daardoor pasten ze niet meer in hun eigen cultuur, en daarom waren er ook proselieten van de poort. Die voelden zich aangetrokken tot de ene God van Israël en Zijn rechtvaardige wetten. Zij baden tot God, gaven aalmoezen en namen geen deel aan godsdienstige rituelen van hun eigen volk.