Pax Romana deel 4

Periode van grote vrede en voorspoed onder Romeins bestuur. Plinius de Jongere schreef hierover:

Pax Romana (dl 4)

Periode van grote vrede en voorspoed onder Romeins bestuur. Plinius de Jongere schreef hierover: “Bewoners van de provincies én Romeinen bejubelden de opbloei van de kunsten, de grotere luister van de steden, de stralende aanblik van het land, gecultiveerd en verfraaid als een onmetelijke tuin, en het nooit eindigende feest van de vrede.”

De apostelen maakten een dankbaar gebruik van het Romeinse wegennet en van de eenheid van taal.