Evenals zijn vader David, regeerde Salomo veertig jaar over Israël. De HERE God maakte de troon sterk en zijn land groot, waardoor hij uitgebreid handel kon drijven.

Salomo (dl 3)

Evenals zijn vader David, regeerde Salomo veertig jaar over Israël. De HERE God maakte de troon sterk en zijn land groot, waardoor hij uitgebreid handel kon drijven. Salomo was een goed organisator. Hij verdeelde het land in twaalf districten waarover hij regenten aanstelde. Ook moderniseerde hij het leger om het land te beschermen tegen rovers die de grenzen bedreigden. Daarvoor kwamen er steeds meer ruiters en strijdwagens in het leger.

Onder Salomo kwamen prachtige bouwwerken tot stand. Aan de tempel werd zeven jaar gebouwd, aan zijn paleis dertien jaar. Omdat er zoveel cederstammen in verwerkt waren tot pilaren, heette het paleis `Woud van de Libanon’.
De tempel is gebouwd op de berg Moria, de plek waar Abraham eenmaal bereid was zijn zoon Isaäk aan God te offeren. Er werd niet gehakt, gezaagd en getimmerd, want al het materiaal was al helemaal op maat gereed gemaakt zodat alles precies in en op elkaar paste: ‘De hele bouw werd uitgevoerd zonder dat ook maar ergens het geluid van een hamer, bijl of ander gereedschap werd vernomen op het bouwterrein.’