In het jaar 1517 werd een monnik, Maarten Luther genaamd, wereldnieuws. Dat kwam allemaal doordat deze monnik, uit protest tegen de gang van zaken in zijn kerk, vijf en negentig stellingen timmerde aan de slotkapel van Wittenberg in Duitsland.

Luther (dl 4)

In het jaar 1517 werd een monnik, Maarten Luther genaamd, wereldnieuws. Dat kwam allemaal doordat deze monnik, uit protest tegen de gang van zaken in zijn kerk, vijf en negentig stellingen timmerde aan de slotkapel van Wittenberg in Duitsland. Eén van die stellingen was Stelling 32: “Mensen die menen door aflaatbrieven van hun zielenheil verzekerd te zijn, zullen met hun leraren ten verderve gaan.”

Het werk van Luther’s kerkhervorming kan worden samengevat in drie Latijnse gezegden:

  • Sola Fide Door geloof alleen, en niet door (goede) werken.
  • Sola Gratia Door genade alleen, niet wat je kunt verdienen.
  • Sola Scriptura Door de Schrift alleen, en niet de traditie.

Bovendien heeft Luther op de Wartburg de Bijbel vertaald in de landstaal, het Duits. Daardoor konden alle mensen die lezen hadden geleerd, zelf in de Bijbel nagaan of het wel klopte wat de kerk leerde.