Wijsheid van God deel 4

Tegenwoordig is filosofie weer ‘in’, maar de vraag is of je met filosofie dichter bij het ware leven komt of juist verder van huis. De apostel Paulus had ermee te maken en wijst op de gevaren:

Wijsheid van God (dl 4)

Tegenwoordig is filosofie weer ‘in’, maar de vraag is of je met filosofie dichter bij het ware leven komt of juist verder van huis. De apostel Paulus had ermee te maken en wijst op de gevaren:

“Waar blijven dan de grote denkers, de geleerden en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In Zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden. Hij heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden die de `onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.
Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, wij maken Christus bekend, die voor ons aan het kruis gestorven is. De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God, want `Gods dwaasheid’ is wijzer dan wat de mensen bedenken, en ‘Gods zwakheid’ heeft meer kracht dan de mensen.”