Mythen zijn religieuze verhalen uit oeroude tijden, waarin de werkelijkheid wordt verklaard en uitgebeeld door de vermenging van de `goden’ met mensen en dieren.

Mythen (dl 4)

Mythen zijn religieuze verhalen uit oeroude tijden, waarin de werkelijkheid wordt verklaard en uitgebeeld door de vermenging van de `goden’ met mensen en dieren. Dikwijls spelen sprekende dieren een rol: dan zijn het fabels. Zijn er mythologische dieren zoals de eenhoorn, de centaur en de faun, dan heten het mythen. In mythen worden `boodschappen van de godenwereld’ in menselijke taal vastgelegd, vaak heel bizar en fantastisch. Zulke `gestolde godenverhalen’ zijn diep verankerd in de ziel van een stam of volk. Wanneer het christendom komt, probeert men zulke oude mythen te `kerstenen’.

Tegenover fabels en mythen staat geschiedenis. Dat is wat mensen hebben opgeschreven nadat ze de dingen zelf hebben meegemaakt of de gebeurtenissen die ze hebben opgeschreven van betrouwbare ooggetuigen. Dit geldt voor de hele Bijbel: het is betrouwbare informatie over zaken zoals die zijn gebeurd.