In zijn brief aan Timotheüs noemt Paulus de gemeente van Christus, het huis van God, “de pijler en de grondslag van de waarheid.”

Waarheid en Tolerantie (dl 4)

In zijn brief aan Timotheüs noemt Paulus de gemeente van Christus, het huis van God, de pijler en de grondslag van de waarheid.”

In de kerkgeschiedenis werd de waarheid van God vaak gemaakt tot een kerkelijk dogma en werden de mensen die het anders zagen, vervolgd en gedood. In haar ijver besefte zij niet dat de waarheid meer is dan een belijdenis of een formule: waarheid is een Persoon, Jezus Christus. Deel hebben aan de waarheid is niet alleen het onderschrijven van een belijdenis, maar vooral een relatie met God, door Jezus Christus.
Tegenwoordig slaat de slinger naar de andere kant door. Je hoort wel zeggen: die waarheden van vroeger gelden niet meer voor deze tijd. Echte absolute waarheid bestaat niet, en dat is maar goed ook. Laat iedereen maar zijn eigen waarheid hebben, we moeten tolerant zijn, dan kunnen we in harmonie leven.

De geschiedenis van de kerk speelt zich dus altijd af in een spanningsveld. Er bestaat algemene waarheid die God heeft geopenbaard. Als dat niet zo was, zou God de mens daar niet op aanspreken en verantwoordelijk houden. Maar wanneer die waarheid los wordt gemaakt van Jezus Christus, kan de kerk verschrikkelijk intolerant worden. Waarheid en tolerantie, dat maakt de geschiedenis van bijna twintig eeuwen juist in deze tijd weer heel actueel. (zie ook bij Fundamentalisme).