Palmpasen deel 2

Met Palmpasen wordt herdacht dat Jezus voor de laatste keer opging naar Jeruzalem. Het is de week voor het Pascha en van alle kanten trokken de reizigers naar de stad.

Palmpasen (dl 2)

Met Palmpasen wordt herdacht dat Jezus voor de laatste keer opging naar Jeruzalem. Het is de week voor het Pascha en van alle kanten trokken de reizigers naar de stad. Zij juichen Jezus toe, die rijdt op een ezel en zwaaien met palmtakken (daaraan ontleent Palmpasen zijn naam). Zij leggen hun mantels op de grond en zingen:
Hosanna voor de Zoon van David.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
Hosanna voor God in de hemel!”

Iedereen denkt dat Jezus nu de macht overneemt en koning wordt. Maar Jezus wil helemaal geen revolutie. Hij weent om het lot van Jeruzalem dat veertig jaar later verwoest zal worden. Met Palmpasen begint zijn lijdensweek die uitloopt op de kruisiging en… de Paasmorgen.