Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Zoals de eerste bladzijden van de Bijbel beginnen met een paradijselijke situatie, zo eindigt de Bijbel daarmee ook. In het begin heet het: En zie, het was zeer goed. Aan het eind klinkt er: En zie, het is alles nieuw geworden. Het boek Openbaring eindigt met een beschrijving van die toekomst in beelden die het verlangen oproepen: Was het maar zover!

Nieuwe hemel en nieuwe aarde (dl 4)

Zoals de eerste bladzijden van de Bijbel beginnen met een paradijselijke situatie, zo eindigt de Bijbel daarmee ook. In het begin heet het: En zie, het was zeer goed. Aan het eind klinkt er: En zie, het is alles nieuw geworden. Het boek Openbaring eindigt met een beschrijving van die toekomst in beelden die het verlangen oproepen: Was het maar zover!

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: Gods huis staat nu bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, van rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Ik maak alles nieuw.” Openbaring 21:1-5