Oosters-Orthodox

Zowel in het Oosten als in het Westen spreekt men van de katholieke kerk. Alleen worden de gelovigen hier niet `katholieken’ genoemd maar `orthodoxen’, dat zijn zij die de juiste opvatting hebben over leer en liturgie.

Oosters-Orthodox (dl 4)

Zowel in het Oosten als in het Westen spreekt men van de katholieke kerk. Alleen worden de gelovigen hier niet `katholieken’ genoemd maar `orthodoxen’, dat zijn zij die de juiste opvatting hebben over leer en liturgie. Daar staat de vernieuwing van de mens centraal door de menswording en opstanding van Christus. De oosters-orthodoxe kerk ziet het icoon als een spiegel der eeuwigheid en daar is de kerkelijke liturgie een grotere en heerlijker werkelijkheid dan de wereld van alledag. Zij houdt haar leden een voorsmaak van de hemel voor en is a.h.w. een hemelse oase in de aardse woestijn.