Het laatste Bijbelboek ‘Openbaring van Jezus Christus’ is geschreven met een dubbel doel.

Openbaring (dl 4)

Het laatste Bijbelboek ‘Openbaring van Jezus Christus’ is geschreven met een dubbel doel. Het eerste is vertroosting en bemoediging, het tweede is waarschuwing en appèl. Dat gold voor de tijd waarin Johannes leefde en het geldt ook voor alle tijden. Het boek laat zien waar het in de geschiedenis om gaat en waarop het zal uitlopen en heeft drie grote thema’s, die deel zijn van het Raadsbesluit van God:

Genadeboodschap Oordeelsboodschap Overwinningsboodschap
Boodschap van HEIL

Tijd tussen de apostelen en Christus’ wederkomst. Periode van de christelijke gemeente (geschiedenis der kerk).

Boodschap van GERICHTEN

Doorlichting en afloop van de wereldgeschiedenis.
Grote verdrukking voor Israël en de hele mensheid.

Boodschap van HOOP.

Periode van duizend jaar, die uitmondt in `de dag der eeuwigheid’. Soms aangeduid als `de jongste dag’.