In de tweede helft van de lijdensweek is er veel gebeurd. Johannes besteedt hieraan maar liefst acht hoofdstukken (13 t/m 20) van zijn evangelie. Hieronder zie je de gebeurtenissen op een rij: Lijdensweek van Jezus (dl 2) In de tweede helft van de lijdensweek is er veel gebeurd. Johannes besteedt hieraan maar liefst acht hoofdstukken […]

donderdag, 13 maart 2008   Na de periode van de richters kwamen de koningen van Isra?l. In de zes boeken van Samu?l, Koningen en Kronieken staan hun goede en hun slechte daden, en dus ook hun goede en hun slechte eigenschappen, helder beschreven. Dat is heel uniek. Koningen van Isra?l (dl 3) Na de periode […]

De Protestantse kerken komen voort uit de Hervorming of Reformatie. Protestant (dl 4) De Protestantse kerken komen voort uit de Hervorming of Reformatie. De oorspronkelijke betekenis van de term pro-testare is: getuigen voor (de waarheid). Pas hiervan afgeleid komt de tweede betekenis: protest aantekenen tegen al wat tegen de waarheid ingaat, zoals Luther dat deed toen hij […]

Direct na de sabbat op de derde dag na de kruisdood van Jezus Christus staan enkele vrouwen heel vroeg op om naar het graf te gaan. Opstanding van Jezus (dl 2) Direct na de sabbat op de derde dag na de kruisdood van Jezus Christus staan enkele vrouwen heel vroeg op om naar het graf […]

Eén van de grote mannen uit de kerk van de eerste eeuwen was Aurelius Augustinus (354 – 430). Na zijn bekering heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op de cultuur van zijn tijd. Hij doordacht zelfstandig het christelijk geloof vanuit de bijbelse bronnen. Door zijn scholing als redenaar verstond hij de kunst om moeilijke vraagstukken […]

120 jaar lang heeft Noach gebouwd aan de ark, precies zoals God hem had voorgeschreven. Iedere dag klonk zijn boodschap: er komt een oordeel, maar in de ark is redding. De afmetingen waren overweldigend: 300 el = 150 meter lang 50 el = 25 meter breed 30 el = 15 meter hoog. De ark was […]

In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. Dat was een houten kist die met goud was overtrokken. Op die kist lag een verzoendeksel van massief goud en daarboven stonden twee engelenfiguren: troonengelen of cherubs. Die hielden als het ware de wacht over: – de tien geboden in de ark – de […]

De eerste christenen kwamen uit minstens zestien verschillende landen maar vormden een hechte gemeenschap. Er waren vier dingen kenmerkend voor deze eerste gemeente en deze gelden nog steeds: 1. Het onderwijs van de apostelen. In de brieven van de apostelen blijkt hoe de apostelen de gemeenten onderwezen toen Jezus was weggegaan. Voor hun onderwijs gebruikten […]

De Apostolische geloofsbelijdenis is de bekendste belijdenis van het christelijk geloof en luidt als volgt: 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden […]

Toen de discipelen een tijd bij Jezus geweest waren, kwam het moment dat Hij hen uitzond om als apostelen, boodschappers twee aan twee de boodschap van het Koninkrijk bekend te maken met de woorden: “Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.” Door Jezus te volgen, werden mensen […]