Abrahams zonen: Ismaël en Isaäk (dl 1) Abraham en Sara tot eindelijk hun zoon werd geboren. Zo kwam Abraham ertoe, op advies van Sara, om een kind te verwekken bij haar slavin Hagar: Ismaël, dat betekent`God hoort’. God zag naar Hagar om en vijftien jaar later hoorde Hij naar Ismaël toen zijn moeder met hem […]

LESKATERN voor godsdienst in de Tweede Fase v.o.   LESKATERN voor godsdienst in de Tweede Fase v.o. INHOUDSOPGAVE: H. 1 Kennismaking met de islam H. 2 De Koran H. 3 Verlossing H. 4 Vrijheid van godsdienst H. 5 Ontmoeting en samen-leven   Een kleine selectie uit de leskatern: Hoofdstuk 1. kennismaking met de islam Doelen: 1. Je kunt in grote lijnen de levensloop […]

Eén van de grote mannen uit de kerk van de eerste eeuwen was Aurelius Augustinus (354 – 430). Augustinus (dl 4) Eén van de grote mannen uit de kerk van de eerste eeuwen was Aurelius Augustinus (354 – 430). Na zijn bekering heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op de cultuur van zijn tijd. Hij […]

De Bergrede heet zo omdat deze op een berg is uitgesproken. Deze bestaat uit de Zaligsprekingen, Richtlijnen voor een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van leven, en het Onze Vader. Bergrede (dl 2) De Bergrede heet zo omdat deze op een berg is uitgesproken. Deze bestaat uit de Zaligsprekingen, Richtlijnen voor een nieuwe […]

Toen Abraham zijn nieuwe naam gekregen had, moest hij zich laten besnijden. De besnijdenis was door God aan Abraham gegeven om hem en zijn nakomelingen op te nemen in het verbond. Besnijdenis (dl 1) Toen Abraham zijn nieuwe naam gekregen had, moest hij zich laten besnijden. De besnijdenis was door God aan Abraham gegeven om […]

  Godsdienstmethode voor het studiehuis in het voortgezet onderwijs. Godsdienst voor het studiehuis Voor de tweede fase was de methode De Bijbel in de Basis—Godsdienst voor het Studiehuis ontwikkeld. Deze sloot aan bij de drie delen voor de basisvorming en was speciaal ontwikkeld voor gebruik in het studiehuis. Karakteristiek voor deze methode was de indeling naar thema’s, […]

Tien geformuleerde kerndoelen voor het vak Godsdienstonderwijs, die ten grondslag liggen aan de godsdienstmethode De Bijbel in de Basis. De Bijbel in de Basis gaat uit van de volgende kerndoelen: Algemene doelstellingen: 1. De leerlingen krijgen kennis van de inhoud van de Bijbel en de grote lijn ervan; zij worden bekend met de hoofdinhoud van de belangrijkste […]

Bijbellessen over het occulte De Bijbel spreekt duidelijke taal over het occulte, maar daarover wordt weinig gepreekt. Het gevolg is dat veel mensen hun informatie trekken uit occulte bron zelf, inclusief de leugens van de vader der leugen! De Bijbel is hierover de enige betrouwbare bron. Bovendien scheppen de bijbelverhalen over het occulte, zoals toverij, […]

In het begin van zijn brief aan de Romeinen legt Paulus een direct verband tussen het evangelie en Gods gerechtigheid. Gerechtigheid (dl 4) In het begin van zijn brief aan de Romeinen legt Paulus een direct verband tussen het evangelie en Gods gerechtigheid. Dat ligt niet zo voor de hand, want wij zouden zeggen: het […]

In dit boek wordt het ontstaan van de wereld beschreven, het begin van de mensheid, de oorsprong van het kwaad en de zondvloed. Genesis of Wording (dl 1) In dit boek wordt het ontstaan van de wereld beschreven, het begin van de mensheid, de oorsprong van het kwaad en de zondvloed. Heel belangrijk is de […]