Recht: om te beschermen

De Torah beschermde:

Recht: om te beschermen (dl 1)

De Torah beschermde: tegen:
de armen

de zwakken

de vreemdeling

de dieren

natuur en milieu

de rijken

de machtigen

de Israëlieten

de mensen

de onnadenkenden

uitbuiting

onderdrukking

discriminatie

mishandeling

uitputting en vervuiling

verrijking

geweld en willekeur

hoogmoed en eigenwaan
wreedheid

onleefbare wereld