Aan het einde van de woestijntocht, die veertig jaar duurde, herinnerde Mozes de Israëlieten aan alles wat er gebeurd was sinds het vertrek uit Egypte.

Sjema (dl 1)

Aan het einde van de woestijntocht, die veertig jaar duurde, herinnerde Mozes de Israëlieten aan alles wat er gebeurd was sinds het vertrek uit Egypte. Als ze op het punt staan het beloofde land binnen te gaan, legt hij hen nog eens de Tien Geboden op en vat het belangrijkste van de Wet voor hen samen:
“Luister, Israël! de HEERE is onze God, de HEERE is één.
Houd van Hem, met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht.”

Dit gedeelte kent iedere Jood en heet het Sjema dat staat in Deuteronomium 6:4-9. Het betekent: Hoor! Luister! Dat is het eerste woord dat ze moeten leren onthouden.