Syncretisme deel 2

Omstreeks 720 v. Chr. werden de Israëlieten uit het noorden weggevoerd naar Assyrië, het tegenwoordige Irak. In diezelfde tijd werden andere volken naar Samaria overgebracht. De koning zal wel gedacht hebben: “Opgeruimd staat netjes.” Tegenwoordig spreken we van `etnische schoonmaak of zuivering’.

Syncretisme (dl 2)

Omstreeks 720 v. Chr. werden de Israëlieten uit het noorden weggevoerd naar Assyrië, het tegenwoordige Irak. In diezelfde tijd werden andere volken naar Samaria overgebracht. De koning zal wel gedacht hebben: “Opgeruimd staat netjes.” Tegenwoordig spreken we van `etnische schoonmaak of zuivering’.

In die tijd dacht men dat ieder land zijn eigen god had. Nu deze mensen in Samaria waren komen wonen, moesten ze ook de god van dat nieuwe land leren kennen. Dus namen zij veel gebruiken van het joodse geloof over en maakten een mengelmoes van hun eigen religie en de dienst aan God. Dat heet syncretisme: het samensmelten van twee godsdiensten tot één nieuwe religie.

Maar de Here God heeft heel duidelijk gemaakt dat zoiets niet kan. Hij is de enige God. Israël moest een heilig volk zijn en mocht geen verbinding aangaan met mensen die andere goden dienden.