De tabernakel was bedoeld als een woonplaats voor God midden tussen zijn volk en bestond uit twee delen, die door een voorhang (gordijn) van elkaar gescheiden waren.

Tabernakel (dl 1)

De tabernakel was bedoeld als een woonplaats voor God midden tussen zijn volk en bestond uit twee delen, die door een voorhang (gordijn) van elkaar gescheiden waren. Het achterste was het heilige der heiligen (eigenlijk: het heiligste). Het voorste gedeelte van de tabernakel was het heilige. Voor de tabernakel was de voorhof. Rondom die hof was een linnen wand met een brede opening, die ’s avonds gesloten kon worden.

De tabernakel of tent werd tijdens de woestijnreis van veertig jaar meegedragen. Het was dus eigenlijk een draagbare tempel.