De zondag als rustdag is een algemeen gewaardeerde onderbreking van de werkweek. Wie niet hoeft te werken, zal graag van die vrije dag gebruik maken.

Zondag (dl 2)

De zondag als rustdag is een algemeen gewaardeerde onderbreking van de werkweek. Wie niet hoeft te werken, zal graag van die vrije dag gebruik maken. De vrije zondag hebben we te danken aan de opstanding van Jezus. Hij stond op na de sabbat op de eerste dag van de week. Daarom zijn de christenen die dag als feestdag gaan vieren. Toen ze steeds talrijker werden in het Romeinse rijk, besloot de overheid maar om voor iedereen een vrije dag in te voeren.

De zondagse bijeenkomsten van de christenen staan dan ook vanouds in het teken van de verering van een levende Heer, die nabij is en de gelovigen zijn kracht doet beleven. Het is meer dan luisteren naar een preek of zingen van liederen. Dat zijn slechts middelen om meer over Hem te leren en om Hem te eren.