Er wordt in de Bijbel op drie manieren over ‘zonde’ gesproken:

Zonde (dl 1)

Er wordt in de Bijbel op drie manieren over ‘zonde’ gesproken:

Drie manieren van zonde Gevolgen
Missen (afdwalen) Mislukking (afdwaling) Verloren, vergeefs
Afwijken (onrecht doen) Overtreding (onrecht) Schuld, ellende
Expres tegen God ingaan (recht in eigen hand nemen) Misdaad (rebellie) Straf, oordeel