Beste evolutionisten

Beste evolutionisten,

Aan alles merk ik dat jullie in elk opzicht buitengewoon ontzag hebben voor de historische wetenschap, want toen ik de publicaties en leerboeken las en de voorwerpen, die u vereert, in de musea en dierentuinen aanschouwde, heb ik ook een prachtig beeld gevonden met het opschrift “Lucie”, voorloper van de mens. Ik kan uitleggen waar jullie dan, zonder het te beseffen, veel ontzag voor hebben en ijverig naar zoeken.
De God, die de wereld gemaakt heeft met alles wat daarin is, woont niet in stoffelijke breinen van mensen, integendeel Hij zelf is het die aan allen het leven heeft gegeven. Hij heeft alle mensen laten voortkomen uit één mens, die door Hem was gemaakt, en Hij verspreidde hen over de aarde. Hij zorgde ervoor dat de mensen zouden zoeken naar antwoorden over hun oorsprong en het doel van het bestaan om op die manier te ontdekken dat Hij bestaat.
God is niet ver bij ons vandaan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij. Wij zijn uit God voortgekomen en moeten niet denken dat wij Hem kunnen begrijpen. God is niet te vangen in de denkbeelden van de mens.
Hij verdraagt de mensen geduldig, maar roept iedereen op om niet langer voor zichzelf te leven, maar voor Hem. Want Hij heeft een dag vastgesteld, waarop Hij rechtvaardig over alle mensen zal oordelen, en Hij zal dit doen door een Man die Hij daarvoor heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat Hij Zijn woord zal houden, heeft Hij die Man uit de dood laten opstaan. Deze Man, van wie de naam Jezus Christus is, heeft duidelijk laten zien en uitgelegd dat God Geest is, en dat niemand in staat is Hem te begrijpen of geloven tenzij die persoon de Geest van God ontvangt. Alleen met een nieuwe Geest zal de persoon God leren kennen.
(naar Hand 17:22-34)

Beste christenen die geloven dat de evolutieleer samen kan met de Bijbel,
Indien nu Gods Woord zegt dat door de zonde van de ene geschapen mens Adam, de dood in de wereld kwam, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er al miljoenen jaren dood was, eer er een mens op aarde was?
Indien God miljoenen jaren lang dood en verderf geschapen heeft om de huidige mens te laten ontstaan, als voorlopige stadium van ontwikkeling, wat is dan het doel van de komst van Christus en wat is nut van jullie ‘christelijk geloof’?
Want de Bijbel leert dat de dood er is door één mens, en ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (naar 1Kor 15:21)

                                                                dr. W.Hoek, chemicus en volgeling van Jezus Christus