Creationisme versus evolutionisme

Creationisme versus evolutionisme
een viertal video’s

Het evolutionisme als verklaringsmodel voor de natuurwetenschappen vertoont grote gebreken. Als hypothetisch model blijkt het creationisme veel beter te voldoen. Vier video’s maken dit duidelijk.
De wereld die verging (The World that Perished)
De zondvloed was geen sprookje! Deze video, die een prijs won voor de beste documentaire, geeft een beeld van de grootste catastrofe die ooit de aarde geteisterd heeft. Wetenschappelijke en historische feiten die aantonen dat de zondvloed als oordeel van God echt is gebeurd en de hele aarde trof. Duur ca. 35 min.

Het grote dinosaurus-mysterie (The Great Dinosaur Mystery)
Eindelijk een film over dinosauriers die jongeren laat zien dat er ook iets anders is dan hetgeen door het evolutionisme over deze dieren gezegd wordt. Deze film toont nieuwe bewijzen dat dinosauriers waarachtig deel uit gemaakt hebben van onze geschiedenis en dat mens en dinosaurus gelijktijdig leefden. Duur ca. 25 min.

Drama in the Rocks
Deze video laat in ruim een half uur het mechanisme voor het ontstaan van gesteenteformaties en afzettingslagen zien. Het onderzoek dat op deze band wordt getoond is gehouden door de Franse creationist Guy Berthault. De video behandelt onderwerpen als de ouderdom van de aarde, de fossielen, gidsfossielen en de evolutietheorie.

Evolutie: feit of fictie (Evolution: fact or fiction)
Een vervolg op Drama in the Rocks. De film laat zien dat natuurwetenschappers de evolutietheorie afwijzen, omdat zij in strijd is met de elementaire wetten van de moderne wetenschap. Interviews met wetenschappers van verschillende disciplines zoals biologie, genetica, biochemie en geologie.