Oh, die volgeling van Darwin: Ernst Haeckel!

In het boek ‘One year discipleship course’ (Eén jaar discipelschapscursus) van David Cloud is een les aan abortus besteed. Hij noemt 7 punten waaruit blijkt dat abortus Bijbels niet kan. Hieronder is alleen punt 1 uitgewerkt, omdat daarin weer Ernst Haeckel, de trouwe volgeling van Darwin, genoemd wordt. Het is nl. zo dat tekeningen van deze evolutionist nog steeds in biologieboeken staan.                                                       

De Bijbel verbiedt het aborteren van een ongeboren kind.

Let op de volgende feiten:

  1. De Bijbel zegt, dat de mens geschapen is naar Gods beeld (Gen 1:26). De mens is niet het product van de blinde naturalistische evolutie en hij is geen dier dat naar believen gedood mag worden. Het evolutie-dogma is een drijvende kracht geweest achter de abortus-industrie, omdat het leert dat de mens slechts een dier is. In feite claimt dat dogma van ‘recapitulatie’(= korte herhaling) dat het embryo pas laat in de groeifase volledig mens is. Deze theorie werd gepopulariseerd door Ernst Haeckel, de belangrijkste verdediger van Charles Darwin in Duitsland. Haeckel leerde, dat ‘ontogenese recapituleert (herhaalt) fylogenese’. Ontogenese is de groei in de baarmoeder en fylogenese is de evolutionaire ontwikkeling. Verondersteld wordt dat het ongeboren kind een serie evolutionaire fasen doorloopt van enkele cel naar vis en dan naar amfibie → reptiel → zoogdier → aap en tenslotte naar mens. Dus wordt de foetus pas mens in de laatste fasen.
  2. Haeckel maakte tekeningen die aantoonden, dat het menselijk embryo gelijk is aan dat van dieren zoals een vis, een varken, een aap, maar het waren valse tekeningen. Haeckel gaf de embryo’s verkeerde namen: hij veranderde de grootte van de embryo’s, liet delen weg, voegde delen toe en bracht wijzigingen aan. Hij nam bijvoorbeeld de tekening van een apenembryo en verwijderde de armen, benen, navel, hart en dooierzak om het op een visembryo te laten lijken. Daarna betitelde hij het als ‘Embryo van een Gibbon in het visstadium’. Haeckels theorie is volledig weerlegd,  maar zijn tekeningen worden in de huidige tekstboeken nog gebruikt. Haeckels mythe heeft de moderne abortus-industrie aangemoedigd. In 1957 schreef de kinderpsycholoog Benjamin Spock: ‘Ieder kind doorloopt bij zijn ontwikkeling stap voor stap de hele menselijke geschiedenis, fysiek en geestelijk. Een baby start in de baarmoeder als een enkele kleine cel, net zoals het eerste levende ding in de oceaan verscheen. Weken later, als het in het vruchtwater van de baarmoeder ligt, heeft het kieuwen als een vis….. (Uit: Baby and Child Care, p. 223). In 1990 beweerden Carl Sagan en zijn vrouw dat abortus ethisch verantwoord is om deze reden dat de foetus niet volledig mens is voor de zesde maand. Haeckels recapitulatie-theorie als feit aannemend stelden zij dat het embryo als ‘een soort parasiet’ begint en verandert in zoiets als een vis met ‘kieuwbogen’, daarna wordt het ’reptielachtig’ en tenslotte ‘mens’ . (Uit: The Question of Abortion: A Search for the Answers’, Parade,  22 april 1990).
  3. God verbiedt de mens onschuldig bloed te vergieten. In de Bijbel wordt dit 20 keer genoemd. Het verwijst naar het doden van iemand zonder juridische reden.
  4. De moderne wetenschap noemt de ongeborene een ‘foetus’, maar in de Bijbel wordt het een ‘kind’ genoemd.
  5. De wet van Mozes eiste straf als een ongeboren baby letsel werd toegebracht.
  6. De Bijbel zegt, dat God van de conceptie weet.
  7. De Bijbel zegt, dat God het kind in de baarmoeder vormt.
  8. Afgodendienaars doodden hun zoons en dochters en dit was iets wat God haatte.