Theïstische evolutie

 

theïsme, evolutie

Bijbelse duiding en weerlegging

 

Theïstische evolutionisme is het geloof dat de biologische evolutie niet in tegenspraak is met de Bijbelse scheppingsgeschiedenis. Theïstisch evolutionisten denken dat het geen verschil maakt of God de mens rechtstreeks naar Zijn beeld schiep of gedurende een miljoenen jaren durend proces via een aapachtige voorvader. Zij benadrukken dat het in Genesis gaat over de vraag van de relatie tussen God en de mens. Het theïstisch evolutionisme is een poging de Bijbel in overeenstemming te brengen met de historische wetenschap van de evolutie.

Theïstische evolutionisten onderscheiden niet het verschil in natuurwetenschappelijke bewijsvoering en de interpretatie in de historische wetenschappen, die standplaatsgebonden en doelgericht zijn. Zij accepteren niet onvoorwaardelijk de goddelijke inspiratie van de Bijbel (2Petr 1:21) en de uitspraken van de Here Jezus (Joh 5:46,47; Mat 19:4-6). De hypothese van de biologische evolutie van de mens vanuit een oercel via een proces van strijd en dood, geeft logische problemen wat betreft de zondeval door één mens (Rom 5:12), waardoor de dood zijn intrede deed. Daardoor wordt het voor logisch denkende kinderen moeilijk de noodzaak van een laatste Adam te zien (Rom 5:14). Theïstische evolutionisten zien niet, dat er meer wonderen staan in de Bijbel die geloof vereisen. Met als climax het geloof in de opstanding van Jezus Christus.