Boerka
In de Hadith staan meer dan honderd verwijzingen naar de positie van de vrouw en haar kledingvoorschriften, welke reden zijn voor het dragen van een hoofddoek of boerka, maar tevens ook voor genitale verminking (vrouwenbesnijdenis), Een paar voorbeelden: Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel. Bukhari 7 62 126 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen. De boerka wordt binnen de islam (veelal) gedragen door gelovige vrouwen die tot het salafisme behoren. Een boerka is de Afghaanse versie van de chador. Beide zijn een lichaambedekkend kledingstuk. De boerka heeft, in tegenstelling tot de chador, een “rooster” van gaas voor de ogen waardoor je wel kunt zien, maar de ogen kunnen niet gezien worden.

De boerka was als kledingstuk al in gebruik, voordat de islam haar intrede deed. Deze werd gedragen door zowel mannen als vrouwen om het gezicht en de ogen te beschermen tegen woestijnzand en het beschermde kinderen en jonge vrouwen tegen ontvoering door andere stammen, omdat men onherkenbaar was.

Het dragen van een boerka staat niet als voorschrift in de koran. Het zijn voornamelijk de salafistische moslims die het dragen van een boerka als voorschrift zien. Binnen de islamitische wereld is er over het dragen van gezichtsbedekking veel discussie. De meest gangbare interpretatie van koranverzen over dit onderwerp gaan erover dat vrouwen hun boezem (hun sieraad) bedekken met een omslagdoek.

Daarnaast wordt de boerka, voornamelijk in islamitische landen, ook gedragen als bescherming. Door het dragen van de boerka is zij onherkenbaar en wekt geen seksuele gevoelens op bij mannen. Hierdoor blijft ze veilig voor verkrachting. Ondanks dat verkrachting niet mag, gaat de man in bepaalde landen (vaak) vrijuit, als de vrouw geen boerka draagt.

Het dragen van de boerka en andere gezicht bedekkende kleding, wordt niet alleen binnen de islamitische gemeenschap gezien als een teken van heerschappij van de man en onderwerping van de vrouw aan haar man.

Bijbelse duiding en weerlegging
De Bijbelse onderwerping binnen het huwelijk is er echter één in liefde en respect voor elkaar en de Here Jezus.

Vrouwen

22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23 want de man is hoofd van de vrouw,  zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder  van het lichaam. 24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

Mannen

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, 26  opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord, 27  opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28  Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

Conclusie

33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Efeze 5:22-28, 33

Geraadpleegde bronnen:

Koranconclusies III (lichaamsbedekking)

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-1062613-is-een-boerka-verplicht-.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_(islam)

http://www.startpagina.nl/v/persoon-gezondheid/vraag/28936/man-vrouw-herkennen-boerka-draagt