Heilige Oorlog

De islam is niet een godsdienst op de manier zoals het westen het begrip godsdienst ziet, waarbij iedereen kan geloven en nalaten wat hij wil; deze religie verstaat zichzelf als een alles omvattende theocratie waarbij godsdienst, politiek en privésfeer een eenheid vormen. Allah regeert door de sjaria, de moslimwet. In een islamstaat dienen politiek en geloof nimmer van elkaar te worden gescheiden. Islam betekent in het Arabisch “overgave, onderwerping en uitlevering” aan Allah. De Heilige Oorlog (Al-Djihad) is voor elke moslim een wettelijke plicht. Deze drijft hen ertoe om met alle middelen te strijden tegen ongelovigen (= alle niet-moslims). Wie de aan intensiteit toenemende ontwikkelingsfasen en aspecten van de Heilige Oorlog wil begrijpen, moet het leven van Mohammed bestuderen. Daarom kunnen de verschillende verschijningsvormen en fasen van de Heilige Oorlog het beste worden uitgebeeld door middel van een analyse van de ontwikkelingen in het leven van Mohammed