Register van Arabische termen

 

Allah

Ahmad

Ayatollah

Boerka

Chador

Dar al-Harb

Dar al-Islam

Dar al-Salam

Dar al-Kufr

Da’wa

Dhimmies

Djahannam

Djannah

Djizja

Djinn

Djihad

Euro-islam &

Euro-moslims

Fatwa

Fiqh

Fitna

Fitr

Hadieth

Hadj

Halal

Haram

Harem

Hidjaab

Hoeri’s

Hidjra

Hudna

Imam

Indjil

Insjallah

Isa

Islam

Islamisten

Janitsaren

Kaäbah

Kafir
Kaliefen

Kismet

Koran, Qur’an

Koeraisj

Masjid

Medina-model

Minaret

Moedzjin

Moetawa

Mohammed

Moskee

Moslim

Moslima’s

Moellah

Niqaab

Oemma Islam

Oerkoran

Ottomanen

Ramadan

Salaat

Salam

Sjahada

Sjahied

Sjaria

Sjirk

Sji’ieten

Soefi’s

Soera’s

Soenna

Soennieten

Tanzil

Taqija

Taurat

Zaboer

Zakaat

Zina

Naam van God bij de moslims

Wijd en zijd vermaard

Sji’itische leider

Gezichtsmasker voor vrouwen; ogen zijn bedekt door gaas

Vrouwengewaad met hoofddoek; gezicht is zichtbaar

Huis van Oorlog, gebied buiten islam

Huis van Islam, gebied onder islam

Huis van Vrede

Huis van Ongeloof

‘Uitnodiging’, verovering

Getolereerde tweederangsburgers

Hel, eeuwige pijniging

Paradijs voor de moslims

Verplichte ‘beschermbelasting’ voor niet-moslims

(Boze) geesten

Inspanning, heilige strijd

Islam volgens het Medina-model,

een typische vorm van hudna en taqija

Islamitisch vonnis, ook: doodsoordeel

Plichtenleer bij de islam

Verzoeking (tot afgodendienst)

Verbreking van vasten; Id al-fitr: suikerfeest

Mededeling, geschreven overlevering van Mohammed

Bedevaart naar Mekka

Wat toegestaan is (handelingen en producten)

Wat verboden is (handelingen en producten)

1. Alle vrouwen van een moslim; 2 hun verblijfplaats

Hoofdbedekking voor de vrouw, ter bescherming

Grootogige maagden in het paradijs

Uitwijking, emigratie (van Mekka naar Medina)

Tijdelijk vredesaanbod

Geestelijk moslimleider

Evangelie van de profeet Isa (Jezus)

Moge Allah het willen of toestaan

Arabisch voor Esau; naam in de Koran voor Jezus

(godsdienst van) Onderwerping, overgave

Fundamentalisten, strijdbare moslims

Geroofde christenkinderen, opgeleid tot moslimstrijders

Heiligdom in Mekka met zwarte steen

Niet-moslim, ongelovige
Opvolgers van Mohammed, rechters

Voor eeuwig voorbestemd (nood)lot

Heilig boek van de moslims; letterlijk ‘Reciet’

Stam van Mohammed

Kleine moskee, koranschool

Vreedzame co-existentie van alle ‘mensen van het boek’

Slanke ronde toren van moskee die oproept tot salaat

Tempelbeambte die vanuit de minaret oproept tot salaat

Godsdienstpolitie (in Arabië)

Profeet van Allah, “zegel der profeten”

Huis van gebed en instructie

Die zich onderwerpt aan islam en neerbuigt voor Allah

Vrouwelijke moslims

Islamitisch schriftgeleerde

Gewaad en sluier voor vrouwen met een uitsparing voor de ogen;

Gemeenschap van alle moslims

In de hemel bewaarde Koran, in Mohammed neergedaald

Eeuwenlange, uitgestrekte Turkse rijk

Vastenmaand

Ritueel gebed, vijf maal per dag

Staat van Dar al-Islam, moslim-vrede

Geloofsbelijdenis in Allah en zijn profeet

Martelaar die sterft in de djihad, helper van Allah

Rechtsregels van de islam

Heiligschennis, doodzonde

Tweede stroming binnen de islam, ongeveer 10%

Mystieke stroming binnen de islam

(114) hoofdstukken van de Koran

Overlevering, de weg van Mohammed

90 procent van de moslims; die de Soenna onderhouden

Aan Mohammed geopenbaard, ‘neergezonden’

(Bedrieglijke) aanpassing; huichelarij

Boeken van Mozes, Torah

Psalmen van David + historische en profetische Bijbelboeken

‘Reiniging’ door het geven van aalmoezen aan de armen

Overspel of seks buiten het huwelijk