Sultana boekbespreking

Sultana’, het waargebeurde,schokkende levensverhaal van een Arabische prinses.

 

Jean P. Sasson, die van 1978 tot1991 inRiad verbleef en werkzaam was in het King Faisal Hospital en Research Centre, is de spreekbuis van Sultana, prinses van het huis Al Sa’oed, de koninklijke familie van Saudi-Arabië.

Prinses Sultana geeft haar dagboek aan haar Amerikaanse vriendin Jean Sasson, die dit verslag bewerkt tot drie boeken:

  • Sultana,
  • Sultana’s dochters,
  • Sultana’s droom.

Deze boeken geven inzicht in het leven van moslimvouwen, die leven in een land waarin de sjaria geldt.

Prinses Sultana, die haar werkelijke identiteit niet kan onthullen, omdat ze daarmee haar leven op het spel zet, strijdt tegen de onmenselijke vrouwenonderdrukking.

Ondanks het leven in immense rijkdom wordt de geboorte van een meisje niet geregistreerd en wordt ze vaak op dertienjarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een veel oudere man.

De aantekeningen van Sultana zijn een aanklacht tegen de gewelddadigheid van de Arabische mannenwereld met zijn ongekende vormen van seksueel misbruik.

Omdat meisjes door hun vaders genegeerd, door hun broers geminacht en door hun echtgenoten misbruikt worden, worden mannen evengoed ongelukkig als vrouwen, omdat liefde en echte kameraadschap onbereikbaar zijn geworden.

Ondanks de vele teleurstellingen verliest deze zelfstandig denkende vrouw haar strijdlust niet en sluiten zelfs een aantal van haar zusters zich bij haar aan.

Uitg. Bruna, 246 blz.