Ankh
(Latijn: ancora = levenskruis)
Bijbelse duiding en weerlegging
Symbool van het leven, te vinden op elk betekenisvol Egyptisch godenbeeld. Als hiëroglief betekent het ‘(sleutel tot het) leven’ in dubbele zin:
* seksuele kracht en vruchtbaarheid
* toegang tot de onsterfelijkheid
De onderste lus verbeeldt het afsluiten van de dood door de goden waardoor de koning onsterfelijkheid verwerft. De in die richtingen lopende verlengingen van de lus zijn een symbool voor ‘verlengde eeuwigheid’.
Daarnaast is de ankh het symbool van de verbinding van de phallus van Ositis en het ovaal van Isis.
Het levenskruis is een occulte ontkenning en vervanging van zowel het kruisoffer van Jezus Christus als Zijn verrijzenis op de Paasmorgen.
Ongetwijfeld zou de apostel Paulus hierin, net als in Hand. 17, tal van aanknopingspunten vinden om de boodschap van 1 Cor. 15 te verkondigen.
Als symbool van androgynie gelden dezelfde bezwaren als bij Yin-Yang.