Archetypen

Archetypen
(Grieks: archetupos = origineel, voorbeeld)
Bijbelse duiding en weerlegging
Universele oerpatronen uit het collectieve onbewuste, zoals beelden van dieren, heksen, helden en engelen. Zij worden gebruikt in de dieptepsychologie van C.J. Jung en verschijnen in dromen en visioenen en zijn terug te vinden in mythologieën, legenden en sprookjes.
De bekendste archetypen zijn Persona (masker), Schaduw, Anima/ Animus en Zelf.
‘Archetypen’ zijnwetenschappelijk-klinkende symbolen voor het zich opdringen van een ‘andere, bedrieglijke werkelijkheid’ van ‘boven’ of ‘onder’.
Tegen deze aloude techniek van ‘oproepen’ van demonische machten werd reeds gewaarschuwd door Mozes (in Deut. 30:11-14) en Paulus (in Rom. 10:6-7).