Astraal lichaam

Astraal lichaam
uit het Grieks: ‘van de sterren’
Bijbelse duiding en weerlegging
Emotioneel lichaam, dat de gevoelens, emoties, het onderbewustzijn en karaktereigenschappen weerspiegelt. Het is mogelijk dat dit astrale lichaam, bijvoorbeeld tijdens de slaap, meditaties of andere oefeningen, het stoffelijke lichaam verlaat. Dit geeft de mens de illusie vrij te zijn van de beperkingen van ruimte en tijd die het fysieke lichaam hem opleggen. De Bijbel waarschuwt voor ieder pogen, op lichamelijke of op psychische wijze, om de door God gestelde grenzen te doorbreken en in contact te treden met de wereld der demonen of boze geesten, zoals de priesters deden in Ezechiël 8.