Astrologie

Astrologie
(Grieks: aster = ster, logos = woord)
Bijbelse duiding en weerlegging
De kunst om het wezen en lot van de mens uit de sterrenbeelden te duiden. Hierbij wordt verondersteld dat er een samenhang bestaat tussen de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar, en de gebeurtenissen op aarde, zoals iemands geboorte of een belangrijke verandering in het leven.
De oorsprong van de astrologie is Babel. Daar kende men niet alleen technieken om de toekomst te ‘lezen’, maar zelfs om de toekomst te ‘schrijven’, vgl. Gen. 11:6.
In de Bijbel komt astrologie altijd in ongunstige zin voor, bijv. in Babylon en Egypte. De Israëlieten in Kanaän dienden zich hiervan verre te houden: Neemt u er dan terdege voor in acht . . . dat gij uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heir des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, Deut. 4:11. Zie ook de waarschuwing uit Jesaja 47:13-15.