Chi of Qi
(Chinees voor levensenergie)
Bijbelse duiding en weerlegging
Chinees begrip voor universele levenskracht. Die energie loopt via energiebanen door het lichaam. Storingen daarin belemmeren deze stroom van energie en moeten worden opgeheven. Op zich is dit redeneren niet occult, want in de medische microbiologie is ‘levenskracht’ met een frequentiemeter te meten. Het wordt pas occult in relatie met de leer van Tao.
De spelling in het Westen is verschillend, bijv. in Qi Gong en in Tai Ji.
De Bijbel gebruikt het woord ‘levensadem’ of ‘levensgeest’, die wordt ingeblazen door de adem (ruach) van God, zie Gen. 2:7 en 6:17.
In 1 Cor. 15:45 noemt Paulus de eerste mens, Adam, een levende ziel en Jezus Christus een levendmakende geest.