Gebedsvelden

Gebedsvelden Bijbelse duiding en weerlegging
Tibetaans-boeddhistische priesters (lama’s) zijn in staat om door spirituele concentratie en rituele gebeden zgn. gebedsvelden uit te zenden. Binnen zo’n gebedsveld verliezen de mensen alle begrip voor ‘vaststaande waarheden’ of dogma’s. Een concentratie van lama’s in tempels (stupa’s) zou zelfs in staat zijn om wereldleiders ‘anders te doen denken’ en zelfs de tijdgeest te veranderen van ‘Vissen’-denken naar ‘Aquarius’-denken. In zijn boekje ‘De latente kracht van de ziel’ waarschuwt Watchman Nee tegen elke vorm van ‘horizontaal bidden’ en het (para-)psychisch beïnvloeden van anderen.
Jezus leert dat gebed geen kwestie is van concentratie of vaakherhaalde woorden (chanting), maar een bede of petitie aan de Allerhoogste God (Matt. 6:6-8).