Geleidegeest of Geestengids

Geleidegeest of Geestengids
(Gothisch usgeisman = verschrikken)
Bijbelse duiding en weerlegging
Tijdens een seance kan het medium een geestelijk wezen oproepen en om raad of steun vragen.
De geleidegeest kan door het medium gezien worden (bij een materialisatie ook door de overige aanwezigen) en de door hen verstrekte informatie doorgeven.
Zo’n geestengids kan een voorwereldlijk of sprookjesdier zijn (‘krachtdier’ bij de sjamanen), maar zich ook voordoen als de geest van een dode of een godheid uit een heidense religie. Geleidegeesten kunnen zich ook onder de naam Jezus (zie Will Baron), Maria of andere heiligen voordoen.
Zoals een (menselijke) medium namens een groep mensen de geesten oproept, is een geestengids een demon die de mensen invoert in de geestenwereld.
De communicatie tussen mensen en geesten is uitdrukkelijk verboden, bijv. in Deut. 18 en Lev. 19.