Genezers/healers Bijbelse duiding en weerlegging
Mensen die beschikken over een kracht die verder reikt dan de suggestie van ‘positief denken’. Daardoor kunnen zij soms diagnoses stellen en kan de patiënt een ‘innerlijke trilling of warmte’ ervaren als voorbode van een zgn. genezing.
Sommige genezers geven aan dat zij bij hun handelen worden geleid en geholpen door ‘onzichtbare entiteiten’.
De Bijbel leert dat wij God om genezing mogen vragen, hetzij middellijk (bij het zoeken naar de juiste arts of medicatie), hetzij onmiddellijk, bijvoorbeeld door gebed, voorbede en handoplegging door de oudsten volgens Jakobus 5:13-16.
Iemand die zich door ‘geesten’ laat leiden, klasseert zichzelf als waarzeggend medium en moet worden gemeden, vgl. Jes. 8:19.