Gothic Bijbelse duiding en weerlegging
Neo-paganistische (=heidense), occulte (jeugd) beweging, die de gothic-tijd (heksen, e.d.) propageert. De kleding is typerend (oud Engelse invloeden), deze is veelal zwart, evenals de make-up. Ook occulte symbolen (zoals het pentagram) zijn aanwezig.  De verwantschap met wicca is groot. De Gothic beweging is verweven met ‘hun’ muziek. Het gaat hier niet om de stijl, maar juist om wat deze muziek uitdraagt: de wereld van vampiers en zombies. Vergelijk hiermee Phil. 4:8, 9: “…al wat waardig, …al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.”