Grave sucking

 

 Grave Sucking (Op een graf zuigen) Bijbelse duiding en weerlegging
Bij deze dwaalleer worden de handen op een graf gelegd en wordt van de overledene van wie men meent dat hij met de Heilige Geest gezalfd is, deze zalving opgezogen. De zalving moet worden opgehaald, zodat Gods plan verder kan gaan. O.a. bij de Bethel Church (Bill Johnson) in Redding (Californië) wordt deze praktijk uitgevoerd. Johnson ging zelf naar het graf van Smith Wigglewood en Benny Hinn heeft volgens zijn zeggen de zalving bij het graf van Kathryn Kullman gehaald.

 

Deze charismatische leer betreurt dat er zalvingen verloren gaan. Blijkbaar is God niet bij machte om Zijn plan uit te werken, als we Hem daarbij niet helpen. De gedachte is verder dat Gods Koninkrijk op aarde gevestigd moet worden, zodat de Here Jezus kan terugkomen. Deze “zalving” is niet van de Heilige Geest, maar een demonische macht. In 1Joh 2: 20 en 27 wordt resp. gesproken over “Gij echter hebt een zalving van de Heilige” en “de zalving die gij van Hem ontvangen hebt”. Je ontvangt geen zalving van een mens, maar van God. 

Bron: rejoicenow.nl