Hervorming of Halloween

 

Kinderen en occulte beïnvloeding

Afbeelding van nl.forwallpaper.com

 

 

 

 

Het signaleren van occulte beïnvloeding, wat tot occulte belasting bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan uitgroeien, neemt toe. Hoe gaan (christelijke) basisscholen daarmee om, wat houdt het in en wat zouden ze kunnen doen?

Op vrijdagmiddag 31 oktober 2014 deed ik een laatste stagebezoek van die week op een christelijke basisschool. Met de geachte dat we denken aan Maarten Luther die bijna 500 jaar geleden de Kerkhervorming inluidde, waren kinderen van groep 7 en 8 in de hal van de school met zwarte kleden bezig om hun presentatie voor Halloween voor te bereiden die halverwege de middag zou plaatsvinden. ‘Bizar’, was de gedachte die in me opkwam.

’s Avonds op het Jeugdjournaal kreeg ik meerdere taferelen te zien van Halloween die dezelfde dag hadden plaatsgevonden op basisscholen in Nederland: kinderen gekleed als spoken die elkaar met stokken en zelfgemaakte geweren te lijf gingen onder het geschal van griezelkreten omlijst met griezelmuziek op de achtergrond. Een woordvoerder gaf aan dat kinderen tegenwoordig wel gewend raken aan de omgang met enge dingen. Bij dit item werd uitvoerig uit de doeken gedaan hoe het komt dat dit feest in Nederland zoveel aandacht krijgt. Ook de Volkskrant van die week verhaalde van de opmars van Halloween. De oktobernieuwsbrief van B&O waarschuwde ons ook al.

►Symptomen
Steeds vaker vragen individuele ouders en managementleden van basisscholen ons als CHE-pabo advies hoe om te gaan met verschillend aanbod op scholen waar een spiritueel luchtje aan zit. Op de pabo behandel ik het occultisme en de gevolgen daarvan bij kinderen binnen de colleges Pedagogiek. Ook leerkrachten zien symptomen bij kinderen die hen verontrusten en de oorzaak vinden in het omgaan met transcendente en (ogenschijnlijk) occulte praktijken. Aan de ene kant wordt ‘occult’ geplakt op zaken die dat niet zijn (overschatting) en aan de andere kant zijn er ouders en leraren die het onderwerp bagatelliseren (onderschatting) en het niet serieus nemen. Sommige ouders en leraren (ook christelijke!) vinden dat het experimenteren met zaken die het bovennatuurlijke bevatten, moet kunnen. Niet wetend dat kinderen zelfs occult belast kunnen raken en daardoor symptomen krijgen die moeilijk te duiden zijn. We hebben het dan over:

  • emotionele problemen, zoals angststoornissen en depressie: angst voor het donker bij het naar bed gaan;
  • slaapstoornissen: wakker schrikken van enge dromen waarin spoken voorkomen;
  • bedplassen: in de eerste slaap ontlaadt zich het onderbewuste, als dat voor kinderen enge dingen zijn, kan de controle over de plasspieren (vooral bij jongens) verloren gaan;
  • gevoel van onveiligheid: de spookbeelden kunnen te allen tijde opdoemen en dat legt een onstabiele basis onder het grondbestaan;
  • zichtbare verschijnselen: het bewegen van gordijnen op de slaapkamer en het verschijnen van ‘spookfiguren’;
  • het horen van stemmen en het krijgen van waanideeën: het krijgen van boodschappen die aanzetten tot verkeerde handelingen (agressie, stelen);
  • concentratieproblemen: het emotioneel bezig en geobsedeerd zijn met dat wat wordt beleefd, blokkeert het werkgeheugen (zo leert ons de neuropsychologie) waardoor het opslaan van nieuwe informatie het lange-termijn-geheugen niet bereikt;
  • communicatiestoornissen: het geven van vertrouwen wordt geschonden, doordat er ‘iets tussen zit’ dat onveiligheid geeft.

Bij de ontwikkeling behoort dat kinderen soms bang zijn door de gedachte dat er iemand onder hun bed ligt. Dat is op zichzelf nog niet verontrustend, maar als daar enge dingen bijkomen, moet er een bel gaan rinkelen. Daarom is kennisname van de ernst van de problematiek van occulte beïnvloeding (belasting) iets wat bij de onderzoekshouding van een leerkracht hoort. Mijn ervaring is dat er op christelijke basisscholen te weinig kennis en onderscheidingsvermogen aanwezig is om symptomen te kunnen signaleren en te duiden. Laat staan er wat aan te doen.

Kortom, het kind vertoont verschijnselen die ook bij andere problematieken zich voordoen, als bij huiselijk geweld, incest en dergelijke. Daarom is doorvragen zo belangrijk: met welke spelletjes ben je bezig?; bij welke vrienden speel je en kom je thuis?; naar welke tv-programma/films kijk je?; wat doe je online?; met wie communiceer je met de sociale media?; welke sites bezoek je? De symptomen zijn zelfs zo misleidend dat kinderen verkeerd worden gediagnosticeerd. Kinderpsychologen weten soms ook niet welk etiketje ze moeten plakken. Het krijgen van boodschappen door stemmen in het hoofd wordt al snel geduid als psychotisch of schizofrenie. Vaak wordt het verzamelstigma ‘aan autisme verwantschap’ geplakt op symptomen van het occultisme. Kinderen die belast zijn, proberen zich (onbewust) af te sluiten van de buitenwereld om de prikkels te kunnen reguleren. Die activiteit vertekent en doet denken aan autistische trekjes.

►Methodieken
Op basisscholen worden soms methodieken gebruikt waarvan de achtergrond op zijn minst dubieus is. Je hebt een zwart gebied waarvan je weet dat het eng is, maar het grijze gebied is op zijn minst net zo gevaarlijk, omdat je niet weet wat voor gevolg het heeft en waartoe het kan aanzetten. Een voorbeeld is de Rots- en Watertraining. Goed bedoelde interventie om de groepsdynamiek in de groep een positieve wending te geven, maar als kinderen eerst vast op de grond moeten gaan staan om contact te maken met ‘moeder aarde’ en dan op de grond gaan liggen om meditatieve oefeningen te doen, kun je je afvragen welk mensbeeld eraan ten grondslag ligt. En de Friese bedenker (die onlangs op tv uitleg gaf) meldde dat de oorsprong uit de spirituele hoek komt. Wanneer kun je occult belast raken? Als er contact is met het occulte, direct of indirect. Direct door bijvoorbeeld media (films, tv, muziek, methodieken waarbij geesten worden opgeroepen) of occult belaste mensen. Indirect door beïnvloeding van anderen of doorgegeven van ouder op kind. Of het nu wit, zwart of grijs is, het is oppassen geblazen bij yoga, mandala’s, trance-doorway technieken, wichelroede, pendel-, meditatie- en concentratieoefeningen, diverse computerspelletjes, tv-programma’s en films, en jeugdliteratuur. Titels verraden de inhoud: “Huis van Anubis” (god van de Egyptische mythologie), “De graal van het kwaad”, “Kernenergie voor de duivel”, “De nacht van de draak”, “Dit huis wil bloed”, “Hekserij bij volle maan”, “Meindert Swarteziel en het bloed van de duivel”, “De geest in de glazen bol”, “De spookburcht”. Al deze middelen en methodieken zetten aan om het denken van kinderen ‘oosters’ te maken en te laten leiden naar een nieuwe wereldorde waarbij alles wat van God is uit ons bestaan wordt weggebannen.

►Hoogsensitiviteit
Dat symptomen kunnen vertekenen, geldt ook voor hoogsensitiviteit. Uit onderzoek blijkt dat er zo’n drie hoogsensitieve kinderen in een basisschoolgroep kunnen zitten. Uit de vigerende literatuur weten we, dat hoogsensitieven een extra antenne hebben voor spiritualiteit. Dat betekent niet dat ze meer kans hebben op de gevolgen van het occultisme, maar wel dat ze extra bescherming en begeleiding nodig hebben om met hun actieradius van prikkels om te kunnen gaan. Het onderscheiden van geesten is daarbij van groot belang.

►Studenten-e-mail
Eind september 2014 ontving ik van een derdejaarsstudente pabo de volgende mail, zoals ik er wel meer krijg: “In mijn stageklas zit een meisje dat vaak afwezig is, ze is vaak moe. Ze kan goed leren, maar door slaapgebrek komen de resultaten vaak niet goed naar voren. Letterlijk zei ze me vandaag: “Ik slaap vaak slecht en durf niet naar de wc. Ik ben erg bang in het donker en durf mijn bed niet uit. Soms zie ik de koelkast ineens open- en dichtgaan. Bij een vriendinnetje is dat soms ook, haar broer kan geesten zien. Soms zie ik ineens rare gezichten, ik denk dat er geesten in mijn huis zijn of bij mijn vriendin. Ineens was er een plas water, maar later zag ik ‘m weggaan. Soms lijkt het alsof mensen een masker op hebben. De broer van mijn vriendin schreef MM8 op een blaadje en legde zijn duim erop. Daardoor waren er toen geesten en kon hij in de toekomst zien…”. Ze sprak daarna over een doosje, ‘nerval’ of zoiets, waarin ze de geest van dode mensen konden bewaren. Ook dit had met haar vriendinnetje en haar broer te maken. Het meisje zit in groep 4 en is zeven jaar.”

De vraag van de studente was dat ze zich (op grond van het pedagogiekcollege in pabo-2 hierover) zorgen ging maken en vroeg hoe ze dit met haar mentrix kon bespreken die er nu alleen maar lacherig over deed.

Steeds vaker komen dit soort verhalen voor die kinderen soms argeloos in de kring vertellen bij het begin van een schooldag. Dat je er als leerkracht iets mee moet, is duidelijk.

►Mijnenveld
Het occultisme is een mijnenveld. De vraag die we ons als opvoeders en leraren kunnen stellen, is of we een risico willen lopen door te testen of er toch geen verborgen mijn ergens is. In 1 Thess 5: 22 staat: Onthoudt u van alle soort van kwaad. In Ps 34: 15 zie je dezelfde waarschuwing. Wie deze waarschuwingen negeert, loopt gevaarom door contactname ingewijd te worden in het oosterse denken dat gericht is op het spirituele, het transcendente en bovennatuurlijke.

Bij de bespreking van deze zaken in de groep met kinderen moeten we ervoor oppassen dat kinderen achter elke boom een demon gaan zien en onnodig angstig worden. Tegelijk mogen we vanuit het Evangelie wijzen op een barmhartige God Die bescherming biedt tegen occulte invloeden die, zoals Paulus vermeldt, als “geestelijke boosheden in de lucht” hangen (Efeze 6).

►Een vaste Burcht
De vijand, de boze,  rukt aan met gruwel en bedrog. Kinderen zijn een weerloze prooi voor hem en hij zal er alles aan doen om ze in deze eindtijd in zijn macht te krijgen. Bijbels pastoraat is noodzakelijk! Je zult met het kind (de leerling) aan de hand van de Bijbel na moeten gaan waarmee het in aanraking is geweest en welke gevolgen dat kan hebben. Die zonden zullen concreet aan God beleden moeten worden. (1 Joh 1: 6,7,8 en 9) Wat een bijzondere taak en verantwoording hebben ouders en leerkrachten!

Van Luther leren we dat de sterke Held terzijde staat en hoe ook de satan woedt, “éénWoord al doet hem vallen”. Immers, “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid”. We mogen verzekerd zijn dat “noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, nochtegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig anderschepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Rom 8:38, 39). We mogen vertrouwen op Gods bescherming: een vaste Burcht is onze God. Daarom geen ‘Halloween’, maar door Gods genade ‘Hervorming’ door de vernieuwing van ons denken!


Dr. J.J.Bakker

Dr. Bakker is onderwijspedagoog aan de pabo van de CHE.