Jujitsu Bijbelse duiding en weerlegging
Ju Jitsu betekent: ‘meegeven om te overwinnen’ d.w.z. de kracht van de tegenstander gebruiken om hem te verslaan.
Zie ook bij (Japanse) gevechtskunst
Voor een bijbelse duiding zie ook onder Zen.