Kaarsen staren

Kaarsen staren, wierook branden
zie ook bij Kringrituelen
Bijbelse duiding en weerlegging
Het branden van kaarsen en wierook roept een bepaalde sfeer op die de communicatie met ‘de andere wereld’ bevordert, bijv. met de geesten van zgn. overledenen of met ‘kosmische energieën’. De Bijbel veroordeelt deze als magische en spiritistische rituelen, bijv. in Jes. 8:19.
Op deze manier wordt de aloude waarschuwing weer actueel: “Wie wierook ten gedenkoffer ontsteekt, prijst een afgod” (Jes.66:3)