Odd fellows

Odd Fellows Bijbelse duiding en weerlegging
(1819 Thomas Wildey) De orde is sterk verwant aan de Rotary Club, de Lions Club en uiteindelijk aan de Vrijmetselarij. Zij geloven in een god en zoeken naar vriendschap, liefde en waarheid. Wie denkt dat Christus de weg en de waarheid is, heeft het mis. Eerst bij de Odd Fellows zal men de waarheid leren kennen. Welke god ontdekt men dan? Het laatste spreekt boekdelen. Er is geen andere God dan De Here alleen en Hij duldt geen andere goden naast zich (Ex. 20:1). Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Deut. 5:7). Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden (Ex. 23:13).